ДГ "Ралица"

Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

         ДГ "Ралица" се намира в село Белащица, което е разположено в географската област „Родопска яка“, на 286 м. надморска височина в северното подножие на рида Чернатица от Западните Родопи. Намира се на границата между полета с диви иглики и планината Родопи, там където свършва Горнотракийската низина и започват първите планински възвишения. Човек застива от възхищение пред просторната гледка, която се открива към града на тепетата, възможността с поглед да проследи долината на река Марица, в далечината да докосне със сетивата си склоновете на Средна гора и заснежените върхове на Стара планина над Карлово и Калофер. Запленяващо и незабравимо е това чудо на природата!

            Обгърнато от хилядолетна история, селото е съхранило в „пазвата“ си  легендата за ослепените Самуилови войници /1014 г./, които са намерили дом и лек за своята болка тук, чрез изворната вода на православния манастир „Свети Георги“ основан през 1020 г. В Белащица  великият български поет Пенчо Славейков под дълбоката сянка на вековния чинар, е получил своето вдъхновение и е сътворил баладата „Неразделни“. Името на неговата героиня днес с   гордост носи нашата детска градина – „РАЛИЦА”

             ДГ „Ралица" се помещава в просторна и светла сграда /бивше училище/ с обособена дворна площ. Към момента се обучават и възпитават 137 деца на възраст от 2 до 7 години, разпределени в 1 яслена група и 4 възрастови групи/ подготвителни групи. Персоналът се състои от високо образовани и квалифицирани млади и амбициозни учители, които заедно с непедагогическия персонал работят за осъществяване на този процес в детската градина. Целта на колектива e чрез развиване на екологичната култура и навлизане в образователно – възпитателния процес на съвременните тенденции в сферата на опазването на околната среда, детската градина да се превърне в „Дом на Доброто с почит и уважение към природата”.

Девизът на екипа на ДГ „Ралица“ -  „ЛЮБОВ, ТРУД, ПОСТОЯНСТВО“ е насочен само и единствено в полза на децата на ДГ „Ралица“ и цели:

  • Развиване на нови умения за планиране, работа в екип, организационни умения, използване на нови информационни и комуникационни технологии, управление на бюджет при разработването и управлението на проект
  • Прилагане на нови информационни технологии с екологична насоченост при обучението на децата
  • Създаване на банка от електронни дидактични средства

Сградата разполага със светли и просторни помещения, с обособени в нея: природен кът с екземпляри от живата и неживата природа, стени изрисувани с приказни герои, която учители, деца и родители непрекъснато обогатяват. Също така и кът за четене с богата „Енциклопедична библиотека“, до която децата имат свободен достъп. Така че, те имат възможността да повишават компетенциите си в няколко образователни направления: български език и литература, математика, изобразително изкуство, околен свят, конструиране и технологии, музика и физическа култура. Дворната площ към детското заведение е 2000 кв.м. Има вече изградени: „Горски кът с дървена къщичка, перголи /2 бр./ със засадени висящи растения, дървено влакче“ /изработени по проект на ПУДООС – 2017 г./, „Къщички за птички и мушички“. И всичко това в обкръжението на ароматни липови дървета, орехи, лешници, борчета, елхи и брези.

В ДГ „Ралица“ чувството за естетика и живото общуване с природата е основополагащо. Децата се занимават с градинарство, спортуват на открито, поощряват се изследователските им наклонности. Водени от този приоритет при формирането на детската личност, създадохме образователни ателиета и работилници, алея на билките, където децата активно участват и се грижат за растенията. Всяка година провеждаме „Есенен и пролетен фестивал на чудесата“.

Обогатената среда насочва децата към спонтанна активност, любознателно, експериментално, интензивно общуване, като по този начин се разширяват  начините за познание  и се постига по-пълно опознаване на света. Педагогическият екип е силно  мотивиран  да прилага иновации в образованието, следвайки мотото: „Децата - самостоятелно мислещи, социално отговорни и силно волеви хора“.

Родителската общност, която е пряк участник в проектите: „Вселената – пътешествие през целия живот“, „Възрожденски къщи“, „Зелени идеи за двора“, „Чудодейната сила на билките“ спомогна за реализиране и на много нововъведения в дворното пространства: цветни стени с рисунки; засаждане на цветя, алея на билките, храсти и дървета; освежаване на катерушки, къщички и други дворни съоръжения; създаването на готварски кът на двора, площадка с ударопоглъщаща настилка и др.

 

 

Актуални новини и събития