ДГ "Ралица"
Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

Полезно

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас

Ваканции и неучебни дни за 2023 - 2024 учебна година

28.10.2023 г. - 01.11.2023 г. вкл. есенна ваканция

23.12.2023 г. - 02.01.2024 г. вкл. коледна ваканция

03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл. междусрочна ваканция

30.03.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл. пролетна ваканция