ДГ "Ралица"
Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

Обществен съвет

Николай Гиздов - председател

Членове:

Мария Даскалова - представител на финансиращия орган Община "Родопи"

Анна Димчевска

Цветан Кацаров

Полина Кочева

Таня Венелинова

Георги Кучмов

Ирина Атанасова

Весела Торбева