ДГ "Ралица"
Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

История

 

 • Първоначално настоящата сграда на ДГ "Ралица" се използва за склад, в който се суши реколтата от тютюн на жителите на с. Белащица.
 • По-късно в нея се помещава училище „Пенчо Славейков.
 • Известен период от време сградата се използва едновременно за детска градина и училище.
 • На 3 май 1983 г. е открита ЦДГ „Ралица“, с. Белащица с директор Мария Шопова
 • През есента на 1984 г. се разкрива втора група
 • От 1987 г. директор е Здравка Горчева
 • На 1.02.1996 г. директор на ДГ "Ралица" е Йовка Георгиева
 • На 25.02.2000 г. в сградата се открива „Млечна кухня“
 • От 21.08.2006 г. ДГ придобива статута на обединено детско заведение
 • През 2006 г. до м. май 2019 г. директор е Антония Андреева
 • От 2019 г. директор до момента директор на ДГ "Ралица" е  Лидия Горинова