ДГ "Ралица"
Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

2-ра група "Смехорани"

  • Лиляна Пецанова - учител
  • Дафина Геориева - учител
  • Нина Дичева - пом. възпитател

 Седмична програма на група "Смехорани"


Смехоранчета сме ние 

и от всичко най-обичаме: 

книжки да разлистваме, 

да се смеем и да тичаме.

В игри унесени, със стихчета

и песнички, света ще опознаем!