ДГ "Ралица"
Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

Безопасност на движението по пътищата

БДП       

Седмица на Безопасност на движението по пътищата в Детска градина „Ралица “ – с. Белащица!

В изпълнение на Плана по Безопасност на движението по пътищата, Детската градина  обяви периода от 16.10-120.10.2023 г. за Седмица на Безопасност на движението по пътищата (БДП).

16-20 - октомври - тема „На улицата се спазват правила“