ДГ "Ралица"
Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

"Пътуващият куфар на приказките" - ДОБРОТВОРИТЕЛНИЦА

Обявяваме месеца, в който почитаме Народните будители за "Месец на книгата" в ДГ "Ралица".

Заложили сме две теми свързани с любовта към книгата:

1. "Пътуващият куфар на приказките - Добротворителница"

2. Приказки любими - изложба"